Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Decyzja Nr 3/MON z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.01.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.01.26 15:31
Treść aktu: