Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Decyzja Nr 3/MON z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko-amerykańskiej Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej
Minister Obrony Narodowej 2021.01.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.01.18 17:37
Treść aktu: