Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
3.
Decyzja Nr 1/MON z dnia 12 stycznia 2014 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Narodowego Centrum Kryptologi
Minister Obrony Narodowej 2015.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.13 11:09
Treść aktu: