Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
299.
Decyzja Nr 372/MON z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej
Minister Obrony Narodowej 2014.08.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.29 13:33
Treść aktu: