Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
298.
Decyzja Nr 368/MON z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupelnień w Suwałkach
Minister Obrony Narodowej 2014.08.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.26 12:10
Treść aktu: