Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
298.
Decyzja Nr 232/MON z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie połączenia jednostek budżetowych
Minister Obrony Narodowej 2012.08.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.01 14:16
Treść aktu: