Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
297.
Decyzja Nr 367/MON z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej
Minister Obrony Narodowej 2014.08.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.26 12:08
Treść aktu: