Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
296.
Decyzja Nr 421/MON z dnia 30 października 2015 r. w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2015.11.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.03 10:48
Treść aktu: