Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
296.
Decyzja Nr 366/MON z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej oraz oznaki rozpoznawczej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego o Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2014.08.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.26 12:05
Treść aktu: