Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
295.
Decyzja Nr 420/MON z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Akademii Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.11.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.03 10:46
Treść aktu: