Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
295.
Decyzja Nr 332/MON z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Święta Centralnej Grupy Dzialań Psychologicznych
Minister Obrony Narodowej 2013.11.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.19 10:29
Treść aktu: