Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
294.
Decyzja Nr 419/MON z dnia 30 października 2015 r. w sprawie systemu wymiany informacji o zagrożeniach terrorystycznych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.11.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.03 10:45
Treść aktu: