Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
294.
Decyzja Nr 330/MON z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN
Minister Obrony Narodowej 2013.11.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.13 11:21
Treść aktu: