Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
294.
Decyzja Nr 231/MON z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniająca decyzje w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.31 12:20
Treść aktu: