Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
292.
Decyzja Nr 418/MON z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie karty opisu stanowiska służbowego
Minister Obrony Narodowej 2015.10.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.30 10:49
Treść aktu: