Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
292.
Decyzja Nr 350/MON z dnia 11 sierpnia 2014 r. zmieniajaca decyzję budżetowa na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.12 12:53
Treść aktu: