Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
291.
Decyzja Nr 416/MON z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa i upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2015.10.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.30 10:47
Treść aktu: