Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
291.
Decyzja Nr 346/MON z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wyróżniajacej nazwy "Jaworski" przez Batalion Logistyczny 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Minister Obrony Narodowej 2014.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.12 12:52
Treść aktu: