Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
290.
Decyzja Nr 414/MON z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.10.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.30 10:46
Treść aktu: