Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
290.
Decyzja Nr 345/MON z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej "Wołowski" przez Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Minister Obrony Narodowej 2014.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.12 12:50
Treść aktu: