Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
290.
Decyzja Nr 328/MON z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uruchomienia III transzy środków na zapomogi dla żolnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2013.11.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.13 11:06
Treść aktu: