Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
29.
Decyzja Nr 49/MON z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie odwołania upoważnień
Minister Obrony Narodowej 2016.03.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.14 09:51
Treść aktu: