Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
29.
Decyzja Nr 34/MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 10:56
Treść aktu: