Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
29.
Decyzja Nr 25/MON z dnia 22 marca 2018 e. w sprawie powołania "Zespołu zadaniowego do wypracowania propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa
Minister Obrony Narodowej 2018.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.23 09:53
Treść aktu: