Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
29.
Decyzja Nr 22/MON z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.02.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.25 14:39
Treść aktu: