Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
289.
Decyzja Nr 206/MON z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w dziale administracji rządowej – obrona narodowa
Minister Obrony Narodowej 2021.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.31 13:41
Treść aktu: