Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
288.
Decyzja Nr 205/MON z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2021.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.31 13:40
Treść aktu: