Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
287.
Decyzja Nr 405/MON z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte
Minister Obrony Narodowej 2015.10.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.23 11:50
Treść aktu: