Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
287.
Decyzja Nr 204/MON z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – obrona narodowa oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.31 13:39
Treść aktu: