Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
286.
Decyzja Nr 403/MON z dnia 21 października 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezposrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2015.10.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.23 11:47
Treść aktu: