Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
286.
Decyzja Nr 219/MON z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniajaca decyzje budżetowa na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.07.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.25 09:05
Treść aktu: