Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
286.
Decyzja Nr 203/MON z dnia 31 grudnia 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Regulaminu funkcjonowania dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów”
Minister Obrony Narodowej 2021.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.31 13:36
Treść aktu: