Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
285.
Decyzja Nr 218/MON z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulaminu działan lotniczych na poligonach Sił Zbrojnych RP"
Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.24 12:07
Treść aktu: