Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
285.
Decyzja Nr 202/MON z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzania widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.31 11:07
Treść aktu: