Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
284.
Decyzja Nr 397/MON z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.16 11:06
Treść aktu: