Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
284.
Decyzja Nr 339/MON z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Szefostwa Geografii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2014.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.12 12:08
Treść aktu: