Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
284.
Decyzja Nr 217/MON z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystywania wojskowychstatków powietrznych przez dysponentów limitu nalotu
Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.24 12:00
Treść aktu: