Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
284.
Decyzja Nr 201/MON z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie członkostwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Zarządzania Wspólnymi Zasobami Materiałowymi funkcjonującego w ramach NATO Support Organization
Minister Obrony Narodowej 2021.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.30 11:23
Treść aktu: