Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
283.
Decyzja Nr 396/MON z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uruchomienia III transzy środków na zapomogi dla żonierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2015.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.16 11:04
Treść aktu: