Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
283.
Decyzja Nr 215/MON z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zwiekszenia ogólnej liczby studentów stacjonarnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznychw roku akademickim 2012/2013
Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.24 11:43
Treść aktu: