Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
283.
Decyzja Nr 200/MON z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Amunicyjnym - Ammunition Support Partnership, funkcjonującym w ramach NSPO
Minister Obrony Narodowej 2021.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.30 11:16
Treść aktu: