Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
282.
Decyzja Nr 324/MON z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pelnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.11.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.11.06 10:21
Treść aktu: