Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
282.
Decyzja Nr 214/MON z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zwiększenia ogólnej liczby studentów stacjonarnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2012/2013
Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.24 10:41
Treść aktu: