Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
282.
Decyzja Nr 199/MON z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.30 11:14
Treść aktu: