Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
281.
Decyzja Nr 389/MON z dnia 2 października 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.10.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.05 11:34
Treść aktu: