Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
281.
Decyzja Nr 198/MON z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.30 11:12
Treść aktu: