Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
280.
Decyzja Nr 197/MON z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy
Minister Obrony Narodowej 2021.12.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.29 12:27
Treść aktu: