Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Decyzja Nr 33/MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 13. Dywizjonu Trałowców
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 10:55
Treść aktu: