Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Decyzja Nr 28/MON z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wyjęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2015.02.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.02 11:36
Treść aktu: