Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Decyzja Nr 25/MON z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz nadania imienia patrona Batalionowi Dowodzenia 19. Brygady Zmechanizowanej
Minister Obrony Narodowej 2022.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.24 13:03
Treść aktu: